Evenemang Ystad är ansluten till olika organisationer. 

Nätverket Österlens målsättning är att ge lokalt baserade företag möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och skapa kontakter under trivsamma former

Svenska tonsättares internationella musikbyrå. 

Lokalrevyer i Sverige. Organisationen verkar för bevarande och utveckling av den svenska revykonsten.